TELC z metodą BLS Communication

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej!