Sie
16

REKRUTACJA URUCHOMIONA!!!

Zapraszamy


•dzieci od 3 - 10 r.ż na naukę języka angielskiego metodą Leo English, *,

• dzieci od 8 - 13 r.ż na efektywna naukę metodą Leo Maniak**,

• dzieci od 10 - 13 r.ż na naukę języka angielskiego komunikatywną metodą Direct for Kids,

• młodzież na naukę języka angielskiego Teens English designed with Direct Method,

• przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego,

• dorosłych na naukę języka angielskiego i niemieckiego metoda BLS (różne poziomy),

• dorosłych na naukę języka francuskiego i hiszpańskiego metoda Direct Method (różne poziomy).

• przygotowania do egzaminów TELC i FCE.

Zapraszamy do zapisów i na bezpłatne lekcje pokazowe.

Tel: 533 991 131

*LEO ENGLISH

Dlaczego dzieci powinny uczyć się metodą Leo English?
To jedyna metoda, która w tak wczesnym wieku pozwala na skuteczne oswojenie się dziecka z językiem angielskim. Zajęcia są ciekawe, wesołe i idealnie dobrane do wieku dziecka. Nie dostrzega ono trudu uczenia się, a uczestnicząc w zajęciach, zaczyna swobodnie komunikować się po angielsku.Szczegółowo usystematyzowane treści językowe i zaplanowanie każdego etapu nauki pozwalają nauczycielom kontrolować proces nauczania, a rodzicom z łatwością śledzić postępy dziecka i cieszyć się jego sukcesami.Poszczególne poziomy nauki są tak opracowane, aby dziecko płynnie przechodziło z nauczania przedszkolnego do szkolnego. Wszystkie aktywności i zabawy oraz treści językowe są dostosowane do wieku dziecka.Pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach oraz w domu są spójne i wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu dziecko również w domu może utrwalać słownictwo poprzez atrakcyjne zabawy.

**LEO MANIAK

Dwuletni program podzielony na 4 bloki tematyczne 1. Ortografia 2.Sprawne czytanie i notowanie 3.Pamięć, matematyka, czytanie 4. Koncentracja, autoprezentacja, logiczne myślenie. Jest to ogromne wsparcie zarówno dla dzieci zdolnych jak i tych, które mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 min.

W LEADER SCHOOL UCZYMY MÓWIĆ!